Flere titalls millioner spart i Co2-utgifter

Equinor ønsket å redusere CO2-utslippet på plattformen Kristin. De hadde verktøy tilgjengelig, og følte at de hadde et…


3 Comments2 Minutes