Utfordring

For Aker BP må mange aktiviteter utføres med fartøy. Tilgjengeligheten på fartøyene og ressurser er i endring. Fremover vil de være vanskeligere å få tak i, samt at kostnadene øker. Dette gjør at Aker BP nå må sette strengere krav til seg selv, både for bestilling av aktiviteter og for planlegging for å sikre gjennomføring av marineaktiviteter. 

For å sikre en målstyrt og effektiv forbedringsprosess tok de kontakt med Dusin. 


Metode

Som alltid, startet vi med analyse.  Sammen med et kryssfunksjonelt kjerneteam kartla vi dagens prosess fra bestilling til utførelse, fant de største utfordringene i prosessen og tallfestet disse, samt satt måltall på hvor gode vi skulle bli. 

Deretter definerte vi hvilke tiltak vi måtte gjøre for å nå de nye målene. 

I gjennomføringsfasen fulgte vi opp at tiltakene faktisk ga den ønskede effekten på målene- og gjorde justeringer underveis når det var behov for det.  

Sist men ikke minst samarbeidet vi om en kompetanseoverføringsplan, som nå gjør at Aker BP driver målstyrt forbedring videre på egenhånd. 

Tiltaksliste

  • Etablere en målstyringsstruktur med tilhørende oppfølgingsmøter
  • Forbedre eksisterende møtearena, med tydeligere agenda og målstyring
  • Etablerte en arena for å optimalisere marine ressurser på tvers av fagområder

Dette sier kunden

«Dusin jobber målrettet og dedikert. De holder ting enkelt og gir seg aldri. Jeg er aller mest fornøyd med at de har satt oss i stand til å drive målstyringen videre selv»


Camilla Leon
VP Integrated Planning, Aker BP


Resultat

Forbedret medarbeidertilfredshet, en målbar mer effektiv prosess og titalls millioner i økonomiske besparelser.

Return of investment (ROI)*

22x innsatsen

*Slik beregner vi ROI