Gir deg tolv ganger innsatsen tilbake.

Book et bli kjent-møte

Tett avviket mellom ambisjon og prestasjon! Dusin er som en personlig trener for din bedrift. Vi elsker å dokumentere effekt – enten det er på bunnlinje, HMS, bærekraft eller kvalitet. Hos oss skal du få tilbake det du investerer i oss – et dusin ganger.

01. Analyse

Den viktigste fasen – og den mange glemmer. Altfor mange går rett på løsning. Vi bruker først tid på å virkelig forstå nåsituasjonen.

02. Planlegging

Vi ser på hvilke tiltak som er nødvendige og realistiske på kort og lang sikt – og prioriterer hvilke som skal testes ut først.

03. Gjennomføring

Dere får verktøyene for å forankre og gjennomføre tiltakene. Deretter gjennomfører vi sammen med dere – ikke for dere.

04. Effektmåling

Stadig sjekk av resultater og målinger for å indikere om vi er på riktig vei eller må justere, fjerne eller endre tiltak eller hypotese.


VI HAR BLANT ANNET JOBBET MED:

Vi elsker målbar effekt

Det handler ikke bare om å spare inn tid. Det handler om hvordan dere utnytter den innsparte tiden. Først da kommer de ekte resultatene.


7

ansatte

13

bedrifter hjulpet

113+

millioner i gevinster

12,9x

gjennomsnittlig ROI

Casehistorier

Vårt mål: Et dusin ansatte. Blir du den neste?

Da vi startet Dusin, var det med en klar målsetting om hvor store vi skulle bli for å kunne bli den bedriften vi ønsker å være. Derfor er målet å bli tolv ansatte, som alle vil bli invitert til å eie sin del av Dusin.

Karriere i Dusin