Tett avviket mellom ambisjon og faktisk prestasjon! Dusin er som en personlig trener for din bedrift. Vi elsker å tallfeste og dokumentere at det vi gjør gir effekt. Derfor lover vi deg at det du investerer hos oss vil du få tilbake – et dusin ganger.

01. Analyse

Den viktigste fasen – og den mange glemmer. Altfor mange går rett på løsning. Vi bruker først tid på å virkelig forstå nåsituasjonen.

02. Planlegging

Vi ser på hvilke tiltak som er nødvendige og realistiske på kort og lang sikt – og prioriterer hvilke som skal testes ut først.

03. Gjennomføring

Dere får verktøyene for å forankre og gjennomføre tiltakene. Deretter gjennomfører vi sammen med dere – ikke for dere.

04. Effektmåling

Stadig sjekk av resultater og målinger for å indikere om vi er på riktig vei eller må justere, fjerne eller endre tiltak eller hypotese.

Hvem er vi

Vi gir deg 12 ganger innsatsen tilbake

Vi opererer som en personlig trener for organisasjonen din. Ved hjelp av analyse, planlegging og gjennomføring, jobber vi sammen helt til avviket mellom ambisjon og faktisk prestasjon er dekket. Ikke forvent den klassiske konsulenten i dress og spisse sko.

Møt Dusinerne

Casehistorier