Utfordring

Equinor ønsket å redusere CO2-utslippet på plattformen Kristin. De hadde verktøy tilgjengelig, og følte at de hadde et stort potensial for å forbedre utslippet – men ønsket bistand til å gjøre det på en målstyrt måte.


Metode

Her gjaldt det først og fremst å finne ut hvor skoen trykket: Hva er det som er de største grunnene til utslipp av CO2 fra plattformen? Hva er de største synderne, og hvordan kan vi på enklest mulig måte sørge for at vi kan påvirke disse?

Sammen med det interne forbedringsteamet i Equinor brukte vi målstyrt tilnærming som kjernen i prosessen. Vi benyttet oss blant annet av en simulator for å trene på nye prosedyrer før de ble satt ut i live. Dette gjorde plattformen sikrere på at de nye måtene å arbeide på faktisk ville fungere i produksjon.

Equinor-Dusin-Case

Tiltaksliste

  • Sikre at alle oppgaver rundt CO2-grepene hadde et tallfestet business case i bunn.
  • Oppfølging av arbeidsgruppen for fremdrift og sikring av effekter.
  • Lage nye prosedyrer og sørge for etterlevelse av disse.

Dette sier kunden

– Dusin hjelper oss med å forenkle prosessene. Komplekse prosesser får vi kommunisert på en enkel måte. Vi får med oss folkene og får effekter av det arbeidet vi gjør. De er veldig kjekke å jobbe med, effektive, pålitelige og vi har det kjekt sammen.

Annette Skjold
Leder LoFo EPN, Equinor


Resultat

Først og fremst – en enorm miljøgevinst i form av 5000 tonn redusert CO2-utslipp. En hyggelig bieffekt – flere titalls millioner i reduserte avgifter, samt økte inntekter.

Return of investment (ROI)*

120,9x innsatsen

*Slik beregner vi ROI