Utfordring

Rogaland Parkering skulle legge en femårsstrategi– men hadde for liten tallbasert kontroll over nå-situasjonen. Mye var basert på magefølelse, og det manglet dokumentasjon til å underbygge valgene de skulle gjøre fremover.

Det aller viktigste var å få kontroll på kjerneprosessen: Parkeringsbesøk fra vaktene. Hvordan bli enda mer effektive der?


Metode

Vi startet med å sette oss godt inn i nå-situasjonen, blant annet gjennom innhenting av data og intervjuer med relevante mennesker. Ut fra dette ble vi enige om de viktigste tiltakene for å løfte effektiviteten, og satte opp faste målinger i faste møter, for å sikre en strukturert oppfølging av at tiltakene gav effekt som planlagt.

Tiltaksliste

  • Lage et dashbord for oppfølging av målingene.
  • Legge opp bedre kjøreruter ved parkeringsbesøk for å få kontroll på hvem som går hvor.
  • Ha faste møter med de utførende der vi ser gjennom tallene, sjekker at det leveres i henhold til kontrakter og hvordan vi eventuelt kan bli enda bedre.

Dette sier kunden

– Å jobbe med Dusin har vært helt fantastisk. Det har vært en eye-opener, fordi de er så effektive i å avdekke behovene våre. Vi har hatt en utfordring og noe vi ønsker å få belyst, og de har virkelig gravd i det og sett ting fra sider som vi ikke selv tenkte på en gang.

Steinar Damm
Daglig leder, Rogaland Parkering

Parkering-Dusin-skjema

Resultat

Antall besøk på parkeringsplass, med samme tid og ressurser brukt som før, gikk opp 30 prosent. I dag brukes målingene vi satte opp også i styrerapporteringen, for å dokumentere fremdrift og resultater.

Return of investment (ROI)*

19x innsatsen

*Slik beregner vi ROI