Utfordring

Hubify manglet oversikt over de ansattes overtid, samt tall på den faktiske lønnsomheten. De visste bare at overtiden var for høy, og lønnsomheten for lav. En sak for oss i Dusin!


Metode

I det første møtet stilte vi spørsmål som ga oss en forståelse av Hubify sine måter å arbeide på, selskapets struktur og lignende. Med andre ord: Vi kartla nåsituasjonen. 

Basert på selskapets situasjon – og styrker og svakheter ved den – laget vi en plan for tiltak og effekt. Tiltakene gjennomførte vi sammen, og til slutt målte vi effekten av dem.

Tiltaksliste

  • Tallfeste en baseline og målsettinger.
  • Lage en plan for oppfølging av målingene.
  • Ukentlige møter med konkrete tiltak for å nå målene.

Dette sier kunden

– Med hjelp fra Dusin har vi nå full oversikt over alle tallene, og vi har iverksatt konkrete tiltak for å få ned overtiden og opp lønnsomheten. Det er deilig å kunne dokumentere at vi jobber mindre, men likevel tjener mer!

Fredrik Fornes
Leder, Hubify


Resultat

Kraftig reduksjon i overtid, økt lønnsomhet og ansettelse av ny ressurs i hundre prosent stilling.

Return of investment (ROI)*

19x innsatsen

*Slik beregner vi ROI