Utfordring

Visund hadde for mange vedlikeholdsjobber som ikke kunne utføres riktig første gang, og dermed måtte planlegges flere ganger. Dette skapte mye sløsing av tid og økte sjansen for ulykker.


Metode

Her gjaldt det å forstå årsakene til at jobbene ikke kunne utføres som planlagt første gang – og ta tak i disse en etter en. Dette ble gjort gjennom analyse, kartlegging og involvering av både interne kunder og støttefunksjoner.

Nøkkelpersonene gjennomførte de viktigste tiltakene, og målte ukentlig at de faktisk ga den ønskede effekten; mindre jobber som måtte planlegges flere ganger.

Tiltaksliste

  • Opplæring i selskapets «beste praksiser»
  • Systematisere det å sjekke at vi faktisk etterlever beste praksisene (eller oppdaterer de dersom de ikke er gode nok)
  • Følge opp viktige målinger ukentlig og gjennomføre justeringer ved behov

Dette sier kunden

«Dusin er flinke til å involvere alle og sette tall på de reelle utfordringene. Nå har vi klart å få kontroll på vedlikeholdsprosessen og vi har ingen etterslep på sikkerhetskritiske saker. Dette er en langsiktig investering verdt å ta.»


Emil Clementsen
Vedlikeholdsleder, KVG


Resultat

Replanleggingen gikk fra 80% til 30% og køen av sikkerhetskritiske jobber ble fjernet. Økonomisk gevinst er beregnet til 12,5 MNOK for en periode på tre år.

Return of investment (ROI)*

13x innsatsen

*Slik beregner vi ROI