Målstyrt sikkerhetsarbeid – færre personskader

I 2023 ble 8 mennesker drept på jobb i byggebransjen i…


Drastisk økning i omsetning etter målstyrt prosessforbedring

GMC HVAC hadde travle dager og mange prosjekter, men…


Bedre plan – lavere kost & fornøyde ansatte

For Aker BP må mange aktiviteter utføres med fartøy. ​…


Mindre sløsing – økt sikkerhet offshore

Visund hadde for mange vedlikeholdsjobber som gikk ikke…


Hubify-og-Dusin

Fjernet overtiden – økte lønnsomheten betraktelig

Da vi først møtte Hubify manglet nøyaktig oversikt over de…


Parkering-og-Dusin

Samme ressursbruk – flere parkeringsbesøk

Rogaland Parkering skulle legge en femårsstrategi for…


Equinor-og-Dusin

Flere titalls millioner spart i Co2-utgifter

Equinor ønsket å redusere CO2-utslippet på plattformen…